Vad vill syndikalismen? / Swedish syndicalism

Våra kamrater i Umeå LS har tagit fram en grundbok om syndikalistisk organisering på arbetsplatsen för SAC. Den kan ses som ett mer syndikalistiskt färgat komplement till Organisatörens handbok. Boken har utgivits på både svenska och engelska och finns att ladda ner gratis som utskriftsvänlig PDF på Umeå LS hemsida: https://umea.sac.se/grundbok-om-syndikalism Under hösten 2024 kommer den även finnas tillgänglig som e-bok och ljudbok på samma plats. För den som föredrar det tryckta formatet kan boken köpas här: https://umea.sac.se/webbshop/

Our friends in Umeå LS have produced an introduction to syndicalist organising in the workplace for SAC. It can be viewed as a more syndicalist complement to Organisatörens handbok (available in English from Labor Notes). The book is available in both Swedish and English and can be downloaded for free as a print-friendly PDF on Umeå LS’ homepage: https://umea.sac.se/grundbok-om-syndikalism In the autumn of 2024, it will also be made available as a free e-book and as an audiobook at the same location, though only the e-book will be available in English. Those who prefer to read a printed book can buy it here: https://umea.sac.se/webbshop/