Tidigare utgivning

Omslag för boken Människor i nöd utgiven 1932. Gavs ut på nytt 2009.

Federativs förlag har givit ut böcker sedan 1922. På SAC:s hemsida kan man hitta en förteckning över böcker vi tidigare utgivit. I vissa fall kan man även ladda ner pdf:er av böckerna.