Striden må fortgå

En roman om kärlek och syndikalism

Striden må fortgå – En roman om kärlek och syndikalism

Den självständiga Emilia förälskar sig i den revolutionära syndikalisten Paul. Deras liv präglas av hårt arbete, men också av solidaritet och kärlek. Runt dem växer striderna. Ska det sluta med rösträtt och reformer, eller med revolution? Emilia och Paul tycker olika, men de enas i kampen mot världskriget. Romanen utspelar sig under 1910-talet och är baserad på författarens farföräldrars liv.

Om boken

Utgivning: 15 September 2023 (Federativs förlag, distribueras av Förlagssystem)
Format: inbunden med skyddsomslag (135 mm × 210 mm × 24 mm)
Omfattning: 288 sidor
Vikt: 910 gram
ISBN: 978-91-86474-84-3

1910. Bomhus, öster om Gävle. På Emilias servering samlas arbetskarlarna från den nya sulfitfabriken. En ung man, Paul, sticker ut bland de andra. Snart blir de två ett par, trots att Paul är tydlig med att för honom kommer den fackliga kampen främst. Inte familjeliv.

Vardagen är en kamp: tiotimmarsdagar på fabriken, hotande svartlistning och arbetslöshet, oro för tuberkulos och vräkning. Men här finns också kärlek, lust och solidaritet.

Emilia hoppas på allmän rösträtt och arbetarmajoritet i riksdagen. Paul, däremot, är en del av den växande folkrörelse som tror på mer långtgående demokrati och jämlikhet. År 1913 är han med och grundar Bomhus lokala samorganisation av SAC Syndikalisterna. Fackföreningen växer snabbt. Kampen mot Korsnäsbolaget är ihärdig.

Det unga paret börjar sitt liv tillsammans under ett omvälvande decennium. Krig bryter ut i Europa och nöden breder ut sig. Snart präglas livet av antimilitaristisk massmobilisering och hungeruppror. Ska det sluta med allmän rösträtt och reformer, eller med revolution och inbördeskrig som i Ryssland och Finland?

Den här romanen är baserad på verkliga personer och händelser. Vi följer Paul och Emilia fram till riksdagsvalet 1921, i ett Sverige som är både avlägset och mycket nära.

Om Gun Hedlund

Gun Hedlund
Författaren Gun Hedlund (foto: Camilla Björkgren)

Gun Hedlund är aktiv som författare och skrivpedagog i Örebro. Hon var före sin pensionering docent i statskunskap vid Örebro universitet med fokus på kön, makt och politik. Hennes skönlitterära debut var novellsamlingen Möten. Pilgrimsvandringen och andra berättelser (Ekström & Garay 2020). I Striden må fortgå. En roman om kärlek och syndikalism (Federativs förlag 2023) skildrar hon sin farmors och farfars liv under det omvälvande och revolutionära 1910-talet. Boken blandar historiska fakta med fiktiva inslag.

Om Federativs förlag

Federativs förlag är ett litet oberoende bokförlag. Federativs grundades 1912 som SACs förlag för att publicera böcker för och av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Det har varit verksamt under sitt nuvarande namn sedan 1921. Förlaget är fortfarande helägt av SAC och förlagsverksamheten bedrivs under demokratiska former av organisationens medlemmar. Federativs publicerar mestadels böcker relaterade till syndikalistisk idébildning och gräsrotsorganisering. I utbudet finns allt från politisk teori och historia till undersökande journalistik, skönlitteratur och poesi.