Organisatörens handbok

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är organisatorens_Handbok_Omslag.png

Vi har sammanfattat grunderna för facklig organisering i 47 hemligheter och delat upp dem i åtta lektioner, och för varje använder vi exempel hämtade från verkligheten på arbetsgolvet, tagna från tidningen Labor Notes och våra böcker.

Om boken

Här sammanfattas grunderna för facklig organisering i 47 lärdomar. Vi har delat upp dem i åtta lektioner, och för varje använder vi exempel hämtade från verkligheten på arbetsgolvet, tagna från tidningen Labor Notes och våra böcker.

Det är bäst att läsa tillsammans. Organisering är inte att köra sitt eget race. Du kan läsa boken själv, men du kommer lära dig mer om du pratar igenom varje lektion med en kompis – eller ännu hellre med några arbetskamrater.

Utgivning: Maj 2023, Federativs Förlag (kontakt@federativsforlag.se), distribueras av Förlagssystem

Format: mjukpärm med limbindning (150 mm x 230 mm x 16 mm/457 g)

Omfattning: 160 sidor med illustrationer i svart–vitt

ISBN: 978-91-86474-76-8

Om Federativs förlag

Federativs Förlag är ett litet oberoende bokförlag. Federativs grundades 1912 som SACs förlag för att publicera böcker för och av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Det har varit verksamt under sitt nuvarande namn sedan 1921. Förlaget är fortfarande helägt av SAC och förlagsverksamheten bedrivs under demokratiska former av organisationens medlemmar. Federativs publicerar mestadels böcker relaterade till syndikalistisk idébildning och gräsrotsorganisering. I utbudet finns allt från politisk teori och historia till undersökande journalistik, skönlitteratur och poesi.

Vi har sammanfattat grunderna för facklig organisering i 47 hemligheter och delat upp dem i åtta lektioner, och för varje använder vi exempel hämtade från verkligheten på arbetsgolvet, tagna från tidningen Labor Notes och våra böcker.