John Hanse & Henrik Bromander – Lärostycken

Vem är den unge kamraten? Vad finns kvar av det som en gång var en rörelse? Vad hände med alla storslagna drömmar om att förändra världen? Vad gör vi om vi redan förlorat och våra fiender sitter vid makten?

Med föreställningarna Våld & pedagogik och Kropp & straff ville dramatikern Henrik Bromander och regissören John Hanse skapa nya lärostycken som tog sikte på samtidens akuta frågor. Inspirerade av Bertolt Brecht undersökte de den politiska kampens väsen i form av föreställningar där publiken var en aktiv del av gestaltningen. Deltagarna kastar gatsten, står i armkrok i blockader, sitter i polisförhör och konstruerar tillsammans sitt fängelse i en berättelse om en rörelses uppgång och fall. Nu finns manusen för första gången samlade tillsammans med kommenterande texter och foton.

Om boken

Utgivning: Juni 2022, Federativs Förlag (kontakt@federativsforlag.se), distribueras av Förlagssystem

Format: danskt band (135 mm x 210 mm)

Omfattning: 144 sidor

ISBN: 978-91-86474-77-5

Om författarna

John Hanse är född 1982, bosatt i Malmö och verksam som regissör. Den här boken är delvis baserad på hans avhandlingsarbete på Teaterhögskolan i Malmö: En ny generation lärostycken.

Henrik Bromander är född 1982 och bosatt i Malmö. Verksam som författare, dramatiker och serietecknare. Hans senaste bok är romanen Skymningstid.

Om Federativs förlag

Federativs förlag är ett litet oberoende bokförlag. Federativs grundades 1912 som SACs förlag för att publicera böcker för och av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Det har varit verksamt under sitt nuvarande namn sedan 1921. Förlaget är fortfarande helägt av SAC och förlagsverksamheten bedrivs under demokratiska former av organisationens medlemmar. Federativs publicerar mestadels böcker relaterade till syndikalistisk idébildning och gräsrotsorganisering. I utbudet finns allt från politisk teori och historia till undersökande journalistik, skönlitteratur och poesi.

Pressbilder

Omslag (layout: doop.coop)