Lennart Persson: Syndikalismen i Sverige 1903-1922

Det finns tre socialistiska grenar i Sverige. Förutom socialdemokrati och kommunism finns även syndikalism, som organiseras i fackföreningen Sveriges arbetares centralorganisation (SAC). Syndikalismen kom till Sverige från i första hand Frankrike i början av 1900-talet. 1910 bildades SAC, mycket beroende på det missnöje många kände med hur LO hade skött storstrejken 1909. man ville ha en mer demokratiskt uppbyggd fackförening, fri från partipolitiska bindningar, som inte var beredd att förhandla bort grundläggande värderingar för kortsiktiga fördelar.

Lennart K. Perssons bok Syndikalismen i Sverige 1903-1922 beskriver hur syndikalismen uppstod i Sverige, hur SAC bildades och verkade under sina första år. Här beskrivs även syndikalismens internationella historia och utbredning samt SACs relationer till andra svenska organisationer.

Ladda ner

Information om boken

 • Häftad
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 459
 • Utgivningsår: 1993
 • Dimensioner: 210 x 135 x 25 mm
 • Vikt: 540 g
 • SAB: Ocgdf,Ohai-cza Sveriges arbetares centralorganisation
 • ISBN: 9789186474119

Esteban Magnani: Ockupera, gör motstånd, producera

Tillsammans med Naomi Klein och Avi Lewis gjorde Esteban Magnani en dokumentär om nya sociala organisationssätt i Argentina. Bakom dokumentären stod CBC (Canadian Broadcasting Corporation. Idén föddes om att skriva en bok som visar att underkastelse för exploatering inte är det enda alternativet till arbetslöshet.

Under den ekonomiska och politiska krisen 2001-2003 skred tusentals argentinska arbetare till handling. De ockuperade sina arbetsplatser och försvarade dem med sina kroppar mot statens batonger, tårgas och kulor. Det som drev dem var i de flesta fall inte en revolutionär övertygelse, utan viljan att försvara rätten till sin egen försörjning när cheferna och ägarna sjappat med pengarna och bara lämnat skulder kvar.

I Sverige ser det annorlunda ut. Vi har ännu inte upplevt en kris av argentinska dimensioner, men ingen är immun mot den globala kapitalismens nycker. Även här sker fabriksnedläggningar, ofta av vinstgivande företag som med hjälp av skattemedel flyttar tillverkningen någon annanstans för att förbättra marginalen med ytterligare ett par procent. Med katastrofala följder för hela städer.

När ni läser om Zanon, Brukman, eller Chilavert-kooperativet, tänk då på däckfabriken i Gislaved, stålverket i Degerfors, vårdcentralerna i Göteborg. Fundera på vad som skulle ske om svenska arbetare följde sina argentinska kamraters exempel. Det här är en bok för-alla som intresserar sig för arbetarkamp. Arbetare och gräsrotsaktivister bör läsa den och låta sig inspireras.

Recensioner

Ladda ner

Information om boken

 • Häftad
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 221
 • Utgivningsår: 2004
 • Översättare: Marcus Hansson
 • Orginaltitel: El cambio silencioso
 • Originalspråk: Spanska
 • Dimensioner: 135 x 200 x 20 mm
 • Vikt: 320 g
 • SAB: Ohaj
 • ISBN: 9789186474409

Alvar N Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet

I början av nittonhundratalet var Tyskland ett föregångsland för många svenskar. Förvånansvärt många behöll den inställningen även sedan nazisterna hade tagit makten 1933. Kärnan i nazismen; nationalism, antidemokrati, elitism, rasbiologi, passade väl med den svenska överklassens intressen.

Den här boken visar hur starka dessa föreställningar var hos dominerande grupper i samhället under 1930-och 1940-talet och hur de i olika former har levt kvar ända till i dag.

Den här boken är en omarbetad och aktualiserad version av Alvar Nilssons Svensk överklassnazism 1930-1945 (1996) och Överklass, nazism och högerextremism (1998).

Läs mer

Ladda ner

Recensioner

Information om boken

 • Häftad
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 382
 • Utgivningsår: 2000
 • Dimensioner:210 x 134 x 20 mm
 • Vikt:440 g
 • SAB:Kc.5,Ocgg-c
 • ISBN: 9789186474348

Arwid Lund: Myllrets revolt – sociala rörelser i Latinamerika

Sedan mitten 1990-talet har länderna i Latinamerika drabbats hårt av nyliberal politik. Regeringar och presidenter förlorar befolkningens förtroende eftersom det är Världsbanken och Internationella valutafonden som sätter den politiska dagordningen. Svaret har blivit att motståndet finns utanför det parlamentariska systemet, i olika sociala rörelser. Arwid Lund har rest i flera latinamerikanska länder, träffat de aktiva ur olika organisationer och tagit reda på vad som händer.

Recensioner

 • ”Lunds bok är förhoppningsvis tecken på ett seriöst intresse i Sverige för dagens latinamerika och som sådan glädjande.” Västerbottens-Kuriren
 • ”Det liknar ingenting annat – inte en debattbok och inte en resebok…Skriven med hjärtat också – engagerat, drivet, jag måste säga trevligt.” Gefle Dagblad
 • ”Fråga inte Lund” SvD
 • ”…både informationsrik och engagerande i sin blandning av resedagbok och fortlöpande politisk reflektion.” DN
 • Dagens bok
 • Direkt Aktion (nr 1, 2003)

Ladda ner

Information om boken

 • ISBN: 91-86474-39-1
 • Utgivningsår: 2003

 

Catharina Landström: Postkoloniala texter

Den här boken innehåller texter av författare som har stor betydelse för postkolonial teori och politik. Författarna är Homi Bhabha, Avtar Brah, Frantz Fanon, Chandra Talpade Mohanty, Edward Said och Gayatri Chakravorty Spivak. Forskaren Catharina Landström har valt texterna och skrivit en introduktion.

Postkolonialismen som politisk rörelse arbetar för att förändra de orättvisor som västerlandets exploatering av andra världsdelar skapat under historiens gång. Den postkoloniala teorin för in denna fråga i det akademiska samtalet. Postkolonial teori är också den ett mycket omfattande område som analyserar de flesta aspekter av verkligheten, från dagspolitik till kunskapsteori.

Dessa sex texter har samlats här på grund av deras kunskapskritiska betydelse men det är bara en aspekt av dem. De är skrivna av djupt engagerade författare och drar ihop många trådar till de argument som ligger författarna varmt om hjärtat. Därför är denna volym även en introduktion till dessa färfattares idéer även utanför det kunskapskritiska sammanhanget.

Recensioner

Ladda ner

Information om boken

 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 224
 • Utgivningsår: 2001
 • Originalspråk: Engelska
 • Dimensioner: 211 x 133 x 13 mm
 • Vikt: 335 g
 • SAB: O:d,Ocga
 • ISBN: 9789186474362

Sven Lagerström: Syndikalismen

SLUT

Är ekonomisk demokrati möjlig? Socialdemokratin har gett upp inför »marknaden« och nöjer sig med att administrera dess krav, kommunismen sopades bort för att den var odemokratisk och inte kunde förse befolkningen med varor. Syndikalismen är en i huvudsak oprövad gren av socialismen som försöker förena frihet och jämlikhet. Hur går det till? Sven Lagerströms beskriver den syndikalistiska rörelsens grundidéer, dess historiska framväxt och verksamhet i dag samt framtida möjligheter. (Tredje uppl. 1996.)

Läs mer

Ladda ner

Information om boken

 • ISBN: 91-86474-19-7
 • Vikt: 272 g
 • Utgivningsår: 2005

Richard Jändel: Helmut Kirschey – En antifascists minnen

Helmut Kirschey har varit med själv. Han föddes 1913 i Wuppertal i Tyskland, växte upp med mellankrigstidens hungersnöd och hyperinflation och såg nazismen växa fram. 1931 gick han in i den anarkosyndikalistiska rörelsen FAUD. Kampen mot nazismen hårdnade och 1933 var han tvungen att fly. Efter en tid i Holland stred han mot fascisterna i spanska inbördeskriget, fängslades av kommunisterna och tvingades fly vidare till Sverige. Här fortsatte han att arbeta mot nazismen och för demokratin och fick uppleva baksidan av folkhemsbygget med myndighetstrakasserier och åsiktsregistrering.Richard Jändel, som har skrivit ned Helmuts minnen, har tidigare utgivit en bok om svenska spanienfrivilliga; Kämpande solidaritet

Ladda ner

Information om boken

 • Häftad
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 198
 • Utgivningsår: 1998
 • SAB: Lz Kirschey, Helmut
 • ISBN: 9789186474287

 

 

 

 

Per Hellgren: Stridsbok från Thomasbadet

Dagligen möts vi av nyheter om missförhållanden inom arbetslivet. Den här historien är annorlunda. Den är ett inspirerande exempel då den handlar om hur man tar strid för sina rättigheter på jobbet och vinner.

Historien är självupplevd och handlar om hur några arbetskamrater går samman för att få ett slut på kommunens diskriminering av en ensamstående förälder. Det är en berättelse om den lilla striden som gav stora segrar och som därför är relevant för alla med problem på sin arbetsplats.

Boken är ett tidsdokument lika mycket som det är en handbok i fackliga strider på arbetsplatserna. Den beskriver hur man kan vinna mot en stor och oresonlig arbetsköpare, hur ett minoritetsfack på en offentlig arbetsplats kan få makten i gungning och inte minst hur man får opinionen med sig i kampen.

Ladda ner

 Information om boken

 • Häftad
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 150
 • Utgivningsår: 2007
 • ISBN: 9789186474553

 

 

 

Gatupolitikens lagar – juridisk handbok för politiska aktivister

Denna bok är slutsåld! En ny uppdaterad upplaga finns här.

Demonstrera, blockera, slå sönder krigsmateriel och gömma flyktingar – det finns många sätt att bedriva politik utanför partierna. En del har du rätt att göra och annat är olagligt. Var går gränserna? Vad händer om du bryter mot lagen? Med Gatupolitikens lagar vill vi sprida den juridiska kunskapen. Boken kan användas som en praktisk handbok men ger också en beskrivning av den svenska rätten ur ett maktkritiskt perspektiv.

Författare: Simon Andersson, Maj Greitz, Erik Mägi, Tomas Missne Wennerblom och Jonas Öhlmér

Ladda ner

Recensioner

Shora Esmailian, Andreas Malm: Sprängkraft i Iran

Arbetarkamp och krigshot.

Världsläget skakar. Nära epicentrum ligger Iran, en jättenation med 70 miljoner invånare som möter oss som ett mörker av slöjtvång, galna mullor och underjordiska atombomber. Men vad händer där inne? En arbetarrörelse vaknar till liv. Trots strejkförbud och straff för facklig organisering har iranska arbetare börjat samlas – till vandringar i bergen, till gemensamma kassor, till kommittéer på fabriksgolven. De demonstrerar, strejkar och ockuperar sina arbetsplatser. De utmanar prästdiktaturen inifrån.

Samtidigt är Iran hårt ansatt av USA och Israel, som hotar med krig om inte kärnkraftsprogrammet läggs ner. Men bakom hotet döljer sig andra faktorer: oljans pris, dollarns välde och kontrollen över Mellanöstern.

Följ med in i ett land som skakar av möjliga framtider. I reportage och analyser skildras de vanliga människornas Iran, från dammiga tegelbruk och hemliga möten i vardagsrum till skräcken för att bomberna snart ska falla.

För Sprängkraft i Iran belönades författarna med 2005 års Vilhelm Moberg-stipendium. Motiveringen löd:

”Det iranska prästerskapets styre i Iran har alltjämt sedan revolutionen 1979 utövat våldsam repression mot arbetarklassens självständiga organisering i råd och fackföreningar. Inte desto mindre har – särskilt på senare år – viktiga steg tagits mot återskapandet av en självständig, socialistisk fackföreningsrörelse med potential att störta diktaturen. Trots omvärldens stora intresse för de oppositionella krafterna i Iran har i stort sett allt medialt fokus lagts på medelklassens demokratirörelser. 2004 gjorde Shora Esmailian och Andreas Malm en reportageresa till Iran, vilket resulterade i en bilaga i tidningen (se Arbetaren 51-52/2004) och så småningom, i kombination med ytterligare studier i Irans historia och samtid, i en svensk bok (Sprängkraft i Iran) samt en engelsk bok (Iran on the Brink).

I deras skrifter om Iran friläggs på ett helt unikt sätt den okända historien om landets underjordiska arbetarrörelses kamp, såväl mot hänsynslösa arbetsgivare som för demokratiska rättigheter. Denna bedrift borde, om rättvisa funnes, leda till att omvärldens syn på den iranska oppositionen revideras kraftigt. Om inte annat gör det Esmailian och Malm till värdiga mottagare av 2005 års Vilhelms Moberg-stipendium.”

Läs mer

Ladda ner

Recensioner

Information om boken

 • Kartonnage (board book)
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 191
 • Utgivningsår: 2005
 • Dimensioner: 180 x 110 x 15 mm
 • Vikt: 120 g
 • SAB: Oha-oak
 • ISBN: 9789186474454

Harry Cleaver: Att läsa kapitalet politiskt

Karl Marx skrev Kapitalet för att sätta ett vapen i händerna på arbetarklassen. I en grundlig genomgång av Kapitalets första kapitel visar Harry Cleaver hur man genom att läsa Marx idag både kan förstå hur kapitalismen fungerar och möjligheterna till motstånd.Harry Cleaver formulerar här en radikal, handlingsinriktad och starkt politisk läsning av Marx, som på många avgörande sätt skiljer sig från ortodoxa, ekonomistiska eller rent filosofiska läsningar.Istället för en lagbunden historisk utveckling betonas en öppen, oavgjord konflikt. Istället för ett snävt fokus på mestadels manliga, vita arbetare inom tillverkningsindustrin lyfts arbetarklassens mångfacetterade karaktär fram. Istället för en frigörelse av arbete betonas kampen mot arbete.

Att läsa Kapitalet politiskt har sedan den först publicerades i slutet av 70-talet utgjort en av grundtexterna i den så kallade autonoma marxismen. I en omfattande inledning redogör Harry Cleaver för de politiska idétraditioner ur vilka dessa tankar vuxit fram, för att sedan, på ett tillgängligt sätt, vägleda oss genom det inledande kapitlet i Kapitalet.

Harry Cleaver undervisar i marxism och marxistisk ekonomi på University of Texas i Austin. Han anställdes efter en omfattande studentkampanj på 70-talet. Harry Cleaver är idag aktiv i solidaritetsrörelsen för zapatisterna i Chiapas, Mexico.

Ladda ner

Information om boken

 • Pocket
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 272
 • Utgivningsår: 2007
 • Förlag: Roh-nin förlag och Federativs förlag
 • Originaltitel: Reading Capital Politically
 • Dimensioner: 178 x 109 x 18 mm
 • Vikt: 140 g
 • SAB: Ocgd
 • ISBN: 9789197579711

Elise Ottesen-Jensen: Människor i nöd

Människor i nöd är en arg brinnande fackla, som visar hur 1930-talets hycklande och stränga lagstiftning blir absurd och människofientlig. Politiker försöker idag hävda att aborträtten “bör ses över” och bortser helt från de lärdomar som dragits genom historien. Det är därför viktigare än någonsin att se vad inskränkningar i aborträtten leder till.

Boken visar i korta berättelser från en mängd livöden, hur rätten till sexualupplysning, preventivmedel och abort starkt hänger samman. Det säger oss att abort alltid kommer att finnas i samhället, antingen illegalt och i formen av stålgalgar, eller som en universell rättighet för kvinnor.

Elise Ottesen-Jensen, även känd som Ottar, är en av de viktigaste personerna både i den feministiska kampen och kampen för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Hon var aktiv både som folkbildare, och opinionsbildare och var 1933 med och grundade RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Kristina Lindkvist, som till vardags skriver i Arbetaren, har skrivit ett förord som visar varför texten är relevant även här och nu.

Ladda ner

Information om boken

 • Kartonnage (board book)
 • Språk: Svenska
 • Utgivningsår: 2009
 • Dimensioner: 180 x 135 x 5 mm
 • Vikt: 112 g
 • ISBN: 9789186474584

Carina Carlström: Världen i din ficka: Fattiga sömmerskor och rika företag

SLUT

På Hennes & Mauritz, Lindex, KappAhl och de andra kan man köpa billiga modekläder här i Sverige. Hur går det till i de fabriker i Asien där kläderna sys? Carina Carlström har rest i området, besökt fabrikerna och talat med arbetarna som ofta lever under svåra förhållanden. I Världen i din ficka—fattiga sömmerskor och rika företag delar hon med sig av sina erfarenheter.

Dessutom ingår kapitel i boken om hur den globaliserade industriproduktionen fungerar—varför tillverkar de svenska företagen sina kläder i så fattiga länder? Vad gör regeringarna i de här länderna för att locka till sig storföretagen och vad gör de för att förbättra arbetarnas villkor?

Vad kan de fackliga organisationerna i Asien och internationellt göra? Vad kan vi som konsumenter göra här i Sverige?

Recensioner

Ladda ner

Information om boken

 • ISBN: 91-86474-38-3
 • Vikt: 154 g.
 • Utgivningsår: 2002

Emma Goldman: Anarkistiska minnen

Emma Goldman är en av anarkismens och kvinnorörelsens stora gestalter. Hon blev personlig vän med Louise Michell och Pjotr Krapotkin och många, många fler av dåtidens radikaler, anarkister och modernister i Amerika, Europa och Ryssland.

Som uppmärksammad agitator och feminist föreläste ”Röda Emma” över hela USA om fri kärlek och födelsekontroll, om statens förtryck av individer och om den nya litteraturen. Hon trakasserades och fängslades och utvisades slutligen till Sovjetunionen, där hon mötte bland andra Lenin, Gorkij, Kroptkin och Kollontaj

Besviken på den unga Sovjetstaten – där revolutionen redan börjat stelna till statsbyråkrati – lämnade Emma Goldman landet efter ett par år. Resten av sitt liv levde hon i exil i Europa.

Anarkistiska minnen är ett utdrag ur Emma Goldmans mer omfattande självbiografi som inte bara är en viktig socialpolitisk historik, utan också ett kulturhistoriskt dokument av stort intresse. I denna självbiografi skildrar hon sitt äventyrliga liv i USA och Sovjetunionen under ett par händelserika decennier före och efter sekelskiftet. Anarkistiska minnen är en levande och närvarande klassiker. Emma Goldman lyckas återberätta sina erfarenheter så som bara en stor författare förmår.

Med inledning och efterskrift av Pia Laskar.

Ladda ner

Information om boken

 • Storpocket
 • Språk: Svenska
 • Serie: Federativs Klassiker
 • Antal sidor: 344
 • Originaltitel: Living my life
 • Utgivningsår: 2006
 • Översättare: Suzanne Almqvist
 • Originalspråk: Engelska
 • Dimensioner: 180 x 135 x 25 mm
 • Vikt: 300 g
 • SAB: Lz Goldman, Emma
 • ISBN: 9789186474485

Britta Gröndahl: En ny värld i våra hjärtan

Syndikalismen är i första hand en rörelse, i andra hand en lära, brukar det sägas. Om man vill tränga in i syndikalismen räcker det inte med att studera manifest och principförklaringar – man måste möta den i handling. Detta texturval innehåller därför både berättande och resonerande avsnitt som på ett omedelbart sätt presenterar den internationella syndikalistiska rörelsen. Inte minst får man följa syndikalisternas agerande i historiskt betydelsefulla händelser. Från den första internationalens bildande till den ekonomiska revolutionen under spanska inbördeskriget.

Här möter vi de klassiska texter som skulle forma den syndikalistiska rörelsen och som än idag har en betydelse för vår kamp och som kommentatorer av vår samtid här och nu. ”Vi bär en ny värld, här i våra hjärtan. Den världen växer i denna stund.” som Buenaventura Durruti säger i en intervju från 1936.

Ladda ner

Information om boken

 • Storpocket
 • Språk: Svenska
 • Serie: Federativs Klassiker
 • Antal sidor: 206
 • Utgivningsår: 2006
 • Dimensioner: 181 x 135 x 15 mm
 • Vikt: 180 g
 • SAB: Ocgd,Ohai
 • ISBN: 9789186474492