Sven Lagerström: Syndikalismen

SLUT

Är ekonomisk demokrati möjlig? Socialdemokratin har gett upp inför »marknaden« och nöjer sig med att administrera dess krav, kommunismen sopades bort för att den var odemokratisk och inte kunde förse befolkningen med varor. Syndikalismen är en i huvudsak oprövad gren av socialismen som försöker förena frihet och jämlikhet. Hur går det till? Sven Lagerströms beskriver den syndikalistiska rörelsens grundidéer, dess historiska framväxt och verksamhet i dag samt framtida möjligheter. (Tredje uppl. 1996.)

Läs mer

Ladda ner

Information om boken

  • ISBN: 91-86474-19-7
  • Vikt: 272 g
  • Utgivningsår: 2005