Rätten på vår sida

Juridisk handbok för aktivism

Lagar är skrivna av folk i maktposition och påverkar allas våra liv väldigt mycket, samtidigt som de ofta är svåra att förstå. Målet med denna bok är att tillgängliggöra juridiska frågor för aktivister.

Om boken

Det är en bok både för dig som ny aktivist och dig som gammal räv som önskar uppdatera dina kunskaper. En bok för såväl den nybildade organisationen som behöver bredda sina kunskaper, som den väletablerade gruppen som söker nya strategier för sin kamp. För vad gäller egentligen vid demonstrationer? Och hur fungerar ett förhör?

Utöver genomgång av vanliga brott som kan aktualiseras vid aktivism, presenteras även de olika aktörerna under en rättegång i ett persongalleri. Boken har även fördjupningar inom vissa frågor med såväl juridisk genomgång som mer praktiska tips.

Utgivning: Juni 2023, Federativs Förlag (kontakt@federativsforlag.se), distribueras av Förlagssystem

Format: mjukpärm med limbindning (135 mm x 210 mm x 10 mm/208 g)

Omfattning: 142, rikligt illustrerad med bilder i fyrfärgstryck

ISBN: 978-91-86474-89-8

Om Federativs förlag

Federativs Förlag är ett litet oberoende bokförlag. Federativs grundades 1912 som SACs förlag för att publicera böcker för och av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Det har varit verksamt under sitt nuvarande namn sedan 1921. Förlaget är fortfarande helägt av SAC och förlagsverksamheten bedrivs under demokratiska former av organisationens medlemmar. Federativs publicerar mestadels böcker relaterade till syndikalistisk idébildning och gräsrotsorganisering. I utbudet finns allt från politisk teori och historia till undersökande journalistik, skönlitteratur och poesi.

Vi har sammanfattat grunderna för facklig organisering i 47 hemligheter och delat upp dem i åtta lektioner, och för varje använder vi exempel hämtade från verkligheten på arbetsgolvet, tagna från tidningen Labor Notes och våra böcker.