Bokrecension: ”Bengaliska periferier”

Ge oss jord-ge oss frihet!Årets första recension av Ge oss jord – ge oss frihet är riktigt välskriven och positiv. Extra roligt är det när recensenten är specialiserad på konflikt, säkerhet och utveckling i Bangladesh! Ett betyg på att boken håller hög nivå vad gäller fakta och aktualitet alltså.

Hur påverkar fattigdom och ojämlikhet människor i praktiken? Och hur organiserar sig särskilt utsatta befolkningar för att påverka sina livsvillkor och sitt samhälle? Såväl människorna som deras strategier hamnar ofta i skymundan när Sydasiens fattigdomsproblem diskuteras. En nyutkommen bok försöker åtgärda dessa brister, och resultatet är läsvärt.

Att fattigdom och fattigdomsbekämpning – i och bortom Sydasien – ofta diskuteras från ett politiskt perspektiv är inte orimligt. Regeringars och internationella organisationers vägval har betydelse och alternativen är ofta skarpa. Vad som pågår i fattigdomens och utvecklingsdebatternas periferier kommer inte alltid fram i deras centrum.

Det är en ofta påpekad sanning – i diskussioner om allt från skönlitteratur till svensk biståndspolitik – att fattiga människors perspektiv på sin tillvaro och sina problem bör ges större utrymme. Hur detta sedan faktiskt ska omsättas i praktik är ibland mer oklart. Här gör Per Erixon ett bidrag med reportage- och fotoboken Ge oss jord, ge oss frihet! (…)  I fokus här står människorna och marken – samt relationerna mellan dem.”

Skribent är Johan Larnefeldt: frilansskribent inom konflikt, säkerhet och utveckling, med fokus på Sydasien i allmänhet och Bangladesh i synnerhet. Recensionen finns i tidningen Sydasien.
http://sydasien.se/kultur/bokrecension-bengaliska-periferier/