Lennart Persson: Syndikalismen i Sverige 1903-1922

Det finns tre socialistiska grenar i Sverige. Förutom socialdemokrati och kommunism finns även syndikalism, som organiseras i fackföreningen Sveriges arbetares centralorganisation (SAC). Syndikalismen kom till Sverige från i första hand Frankrike i början av 1900-talet. 1910 bildades SAC, mycket beroende på det missnöje många kände med hur LO hade skött storstrejken 1909. man ville ha en mer demokratiskt uppbyggd fackförening, fri från partipolitiska bindningar, som inte var beredd att förhandla bort grundläggande värderingar för kortsiktiga fördelar.

Lennart K. Perssons bok Syndikalismen i Sverige 1903-1922 beskriver hur syndikalismen uppstod i Sverige, hur SAC bildades och verkade under sina första år. Här beskrivs även syndikalismens internationella historia och utbredning samt SACs relationer till andra svenska organisationer.

Ladda ner

Information om boken

  • Häftad
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 459
  • Utgivningsår: 1993
  • Dimensioner: 210 x 135 x 25 mm
  • Vikt: 540 g
  • SAB: Ocgdf,Ohai-cza Sveriges arbetares centralorganisation
  • ISBN: 9789186474119