En annan arbetarrörelse (antologi)

Den fordistiska eran visade sig vara ett historiskt undantag. Nu, liksom i arbetarrörelsens begynnelse, präglas vår tillvaro på och utanför arbetsmarknaden av osäkerhet. Under 1900-talets tidigaste decennier tvingades  människor att kämpa, inte enbart mot arbetsköpare och myndigheter, utan även mot socialdemokrater och byråkratiska fackföreningar, för en drägligare tillvaro.  Denna bok visar på kamper som förts,  men som ofta utelämnas i historieskrivningen. Det finns lärdomar att ta fasta på. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Planerad utgivning: Hösten 2018

Medverkande författare: Brutus Östling, Gisela Bock och Karl-Heinz Roth.

Bild: Stig Hadenius, Dagens nyheters historia, Stockholm 2002.  Källa.