Fin recension i Dala-Demokraten!

Gustaf Berglund, recensent på Dala-Demokraten, har läst Ge oss jord – ge oss frihet!, och gör en intressant jämförelse med Lasse Bergs bok Ut ur Kalahari. Vi tackar för det fina omdömet, och vi är glada över att vår bok väcker tankar!

”Det är en mörk bild Erixon tecknar, och den kontrasterar starkt mot den beskrivning Lasse Berg ger i Ut ur Kalahari, som jag recenserade i våras. Berg har även han upprepade gånger besökt Bangladesh och i reportage skildrat hur livet förändrats, inte bara i huvudstaden Dhaka utan även i landsortsbyar.

Här beskrivs ett ökat materiellt välstånd – trots korruption och andra problem. Den förklaring Berg ger är framförallt, att kvinnorna i Bangladesh blivit mer jämställda än tidigare och att en allt större andel flickor går i skolan.

Detta har lett till att barnadödligheten minskat drastiskt, och att kvinnor i Bangladesh nu föder färre barn än någonsin tidigare.

Som läsare får jag svårt att ta ställning. Har Erixon rätt och Berg fel beträffande vart Bangladesh är på väg, eller är det tvärtom?”

”Hursomhelst är Ge oss jord, ge oss frihet! en intressant bok. Den blir inte sämre av de många fotografierna, som låter de jordlösa komma fram i levande bilder”.

– Gustaf Berglund

Läs hela recensionen här: http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/en-bild-av-fattigdomen-av-i-dag-jordlosa-bonder-i-bangladesh