Bostadsmonstret

I Bostadsmonstret är utgångspunkten ett till synes simpelt, vardagligt objekt: huset. Utifrån huset, som byggnad och bostad, undersöker boken de sociala relationer som omger och präglar det. Den tar avstamp i byggarbetsplatsen och det fysiska husbygget och länkar sedan samman det med andra sociala och ekonomiska frågor, som gentrifiering, stadsplanering, könsroller och identitetspolitik, underentreprenörskap och marknadsspekulation, arbetsvillkor, kollektivavtal och fackföreningar. Boken rör sig mellan det mest personliga och offentliga, från privatekonomi och intima relationer till marknadsekonomin och den parlamentariska makten. Det som börjar som en undersökning av byggindustrin utvecklas till en kritik av hela kapitalismen och pekar i motståndets riktning.

Bostadsmonstret är den svenska översättningen av The housing monster, utgiven av Prole.info/PM Press 2012. Den svenska utgåvan är ett samarbete mellan Federativs förlag och Pluribus förlag.