Något har hänt

100 berättelser från den nya arbetsmarknaden

Något har hänt på fem sprwk

”De strömmar till de öppna medlemsmötena och fyller telefontiderna med samtal. Hos Stockholms LS av SAC får arbetare som annars hotas till tystnad rösterna åter.

”De har två saker gemensamt: de är migrantarbetare och de har exploaterats på den svenska arbetsmarknaden.

”I den här redogörelsen har vi samlat hundra berättelser från ett unikt fackligt projekt. En och en är berättelserna vittnesmål om tragiska öden. Sammanställda säger de något väsentligt om arbetsmarknaden på vilken de uppstått.”

”Många språk – En kamp!”

Under den parollen har Stockholms LS av SAC och byggsyndikatet Solidariska byggare tagit sig an den förslummade svenska arbetsmarknaden där migrantarbetare dagligen exploateras av hänsynslösa arbetsköpare. Som en del i kampen har de samlat 100 berättelser från olika delar av denna nya arbetsmarknad: det onda, det goda och det oerhört fula. Det är arbetares verkliga röster som kommer till tals i boken. Detta är här och detta är nu.

Förutom svenska finns den tillgänglig på engelska, ryska, spanska och ukrainska. Läs mer om boken på Solidariska byggares hemsida: https://www.solidariskabyggare.se/var-bok-nagot-har-hant/

Om boken

Utgivning: 29 Mars 2023 (Federativs förlag, distribueras av Förlagssystem)
Format: storpocket (128 mm × 210 mm × 7–8 mm)
Omfattning: 72–84 sidor
Vikt: 190–200 gram
ISBN:

  • 978-91-86474-82-9 (”Något har hänt – 100 berättelser från den nya arbetsmarknaden”; svenska)
  • 978-91-86474-85-0 (”Something has happened – 100 stories from the new labour market”; engelska)
  • 978-91-86474-88-1 (”Что-то случилось – 100 историй с нового рынка труда”; ryska)
  • 978-91-86474-86-7 (”Algo ha pasado – 100 historias del nuevo mercado laboral”; spanska)
  • 978-91-86474-87-4 (”Щось сталося – 100 історій з нового ринку праці”; ukrainska)

Om Federativs förlag

Federativs förlag är ett litet oberoende bokförlag. Federativs grundades 1912 som SACs förlag för att publicera böcker för och av SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Det har varit verksamt under sitt nuvarande namn sedan 1921. Förlaget är fortfarande helägt av SAC och förlagsverksamheten bedrivs under demokratiska former av organisationens medlemmar. Federativs publicerar mestadels böcker relaterade till syndikalistisk idébildning och gräsrotsorganisering. I utbudet finns allt från politisk teori och historia till undersökande journalistik, skönlitteratur och poesi.