Ett sekel av Syndikalism – Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910-2010

SLUT

SAC bildades 1910 och har verkat som syndikalistisk fackförening i drygt 100 år.  Här ger aktivister, forskare och andra skribenter sin bild av organisationen och dess verksamhet. Boken innehåller en längre sammanhållen berättelse om SAC under olika historiska skeden och fördjupningar i skilda kamp former, internationella och inhemska utmaningar och enskilda livsöden, som passerat under SAC:s första sekel. Boken innehåller också ett rikt bildmaterial. Redaktörer för boken: Ann Ighe, Kristina Boréus, Maria Karlsson och Rikard Warlenius.

Läs mer

Ladda ner

Recensioner

Info om boken

  • Kartonnage (board book)
  • Antal sidor: 400
  • Utgivningsår: 2012
  • Dimensioner: 287 x 216 x 40 mm
  • Vikt: 1200 g
  • ISBN: 9789186474607